1982.01.28-31 Семинар на Обединението на преводачите в ГДР за немските преводачи, работещи с български език.

1982.02.09-11 Семинар по специфика на устния превод, Пловдив. Лектори: Надежда Лекарска, Екатерина Димова, Нина Пеева, Милка Ярцева, Стоян Атанасов, Анушка Леви, Върбинка Василева, Валентина Виларова. Проведени са и контролни изпити за владеене на един от петте основни езика (английски, испански, немски, руски и френски).

1982.02.12 Среща на секция СК с млади преводачи за обсъждане на втория етап от подготовката им в този вид превод – наставничество.

1982.02.23 Творческа среща с унгарския поет и преводач на класическа и съвременна българска поезия на унгарски език Андраш Фодор, представен от Нино Николов.

1982.02.24 Вечер, посветена на творчеството на украинската писателка Леся Украинка и преводите на нейните творби на български език. Лектори: Стоян Бакърджиев и Любомир Б. Павлов.

1982.03.22-26 Втори общосъюзен преглед на преводната продукция от 1981 година. Откриване в НДК с пленарни доклади: Никола Инджов „Руска и съветска преводна белетристика” и Михаил Неделчев „Преводите от западни и неславянски езици”. През следващите дни прегледът продължава в Парк-хотел „Москва” с анализи по видове превод.

1982.03.30 Подписва се договор за сътрудничество между СУ и СПБ за инициативи за развитие на преводачески специализации  през времето 1982-1985 г.

1982.04.27 Кръгла маса „Преводач – Редактор”, организирана от СПБ в Парк-хотел „Москва” с участници от издателствата у нас, журналисти, редактори, преподаватели по теория и практика на превода.

1982.06.05 Десети симпозиум на приятелите на българската художествена литература, Варна. Организатори: комитета за култура, СБП, СПБ и Агенцията за авторско право. Обсъждани теми: принципни проблеми на превода и преводът от български на чужд език.

1982.06.18-25 Семинар „Преводачите и тяхната роля за разпространение на литературните ценности”, ръководен от Анна Лилова (България) в рамките на редовна международна писателска среща „Интерлит – 82” в гр. Кьолн (ФРГ) е включен

1982.08.15-25 Втора международна асамблея „Знаме на мира” – София ’82. Участват над 1000 деца от 105 държави. СПБ осигурява устен и писмен превод по време на Асамблеята.

1982.09.29-10.01 Четвърта международна писателска среща, София. СПБ участва с кръгла маса „Художественият превод – връзката между националните култури  и делото на световния мир”.

1982.10.05-06Специфика на поетичния превод”, Седма двустранна срещу между български и съветски преводачи, София.

1982.10.26-27Състояние и проблеми на критиката на превода”, ежегодна теоретична конференция.

1982.11.03-06 Осми национален семинар на Кабинета на младия преводач, Банкя. Основна разисквана тема е разширяването на „фоновите знания” на младите преводачи.

In memoriam: Рада Панчовска

На 27 април ни напусна Рада Панчовска (1949 – 2022), изключително ерудиран, фин и всеотдаен човек – качества, изразени както в авторската ѝ поезия, така и в преводите ѝ на поезия, проза и есеистика на редица испаноезични автори.

Със съставените и преведени от нея двуезични антологии на най-представителното за съвременната испанската литература, както и с преводите си на българска поезия на испански език, Рада е един от ярките посланици между българската и испанската култура.

Преведените на повече от десет езика нейни стихове недвусмислено говорят за универсалното в погледа на Рада към света, за стремежа ѝ да открива красотата навсякъде и да я пренася и поднася на хората в изящна литературна форма.

И като член на Съюза ще я запомним като деликатен, но винаги отзивчив и отворен към делото на другия колега, ангажиран до последно и с общността ни.

За творчеството и преводите си Рада Панчовска е носител на престижни награди нато Наградата на СБП за цялостна дейност през 2014 г., Наградата за поезия „Николай Кънчев“ (2018), Наградата на Международния Поетически Фонд „Поети от други светове“ (Испания, 2018).

 

Скърбим дълбоко…

Светла да е паметта ѝ!

Опелото ще се отслужи на 29 април 2022 г. в с. Бучин проход в тесен семеен кръг.

От СПБ