Ръководител на секцията:

Недялка Чакалова – преводач от английски (двупосочно)

Членове на секцията:

Аглика Йосифова Маркова - СК, ХЛ, ХП – английски, руски

Андрей Йорданов Матеев - СК - руски, френски, полски, английски

Ани Хеския Леви – СК, ХЛ – испански, руски, френски

Антония Любомирова Парчева - СК, ЗП, ХЛ – английски, руски

Атанас Колев Самсарев - СК, ХП – арабски

Борис Димитров Парашкевов - СК- немски

Владимир Константинов Бернер - СК, ЗП, НТЛ – руски

Владимир Петров Маринов - СК – английски, френски, немски, руски

Георги Александров Александров – СК, ЗП - английски

Даниела Димитрова Събева - СК – немски, английски

Дида Константинова Филипова - СК – френски

Екатерина Драганова-Чорбанова - СК, ТИК – френски

Елена Викторовна Рачева - СК – руски

Елена Маркова Минкова - СК – немски

Ели Димитрова Йорданова - СК – испански

Иванка Димитрова Ангелова - СК – английски

Илка Георгиева Филипова-Бечева - СК, ЗП – испански, португалски, френски

Йорданка Димитрова Чакалова - СК, НТЛ – немски, английски

Искра Любенова Макариева - СК – английски, руски

Калинка Георгиева Найденова - СК – английски, руски

Констанца Цветкова Дянкова - СК, ХЛ – френски

Кристина Константинова Лефтерова-Стайнова - СК, ХЛ – френски, руски

Ладислав Иванов Цветков - СК, ЗП – чешки

Людмила Борисова Илиева - СК – испански, френски

Михаил Василев Беров - СК, НТЛ – немски

Недялка Гочева Чакалова - СК, ЗП – английски

Николай Димитров Краев - СК, ХЛ – немски

Олга Стоянова – СК – английски, френски, руски

Петя Павлова – СК – италиански

Рада Койнова Ганкова – СК – испански, английски

Росица Златарева – СК – английски

Румяна Стоянова Стоянова – СК – английски

Снежана Петкова Методиева – СК – руски

Снежанка Георгиева Милева – СК, НТЛ - немски

Таня Кметова - СК, ХП – английски, френски

Татяна Благова – СК – турски

Тодор Минчев Христов – СК, НТЛ – руски

 

СПБ моли за извинение, ако има пропуснато име на колега преводач – член   на Съюза. Нека колегата бъде така любезен да телефонира в офиса или да   изпрати имейл, за да коригираме пропуска своевременно.

Условия за прием в секцията:

Всеки преводач, който иска да стане член на секцията следва да представи на ръководителя на секцията:

  • Три рецензии за преводаческата си дейност  

  • Явява се на устен изпит пред комисия от членовете на секцията.