Документи-други

Поради доста оплаквания, постъпващи в СПБ от различни преводачески бюра и заклети преводачи извън СПБ, и поради безрезултатната среща с КО на МВнР от 2012 г., УС на СПБ подаде жалба до Външно министерство и Омбудсмана на Републиката. В края на м. март 2013 година СПБ получи писмо-отговор от постоянния секретар на МВнР с изказано пълно присъединяване към предложенията на СПБ и ангажимент от страна на Външното министерство за съобразяване с тях и придвижването им до инстанциите за утвърждаването им. През април 2013 г. се получи и писмо от омбудсмана, в което г-н Пенчев се отчита пред председателя на СПБ за своята намеса в подкрепа на исканията на СПБ.

СПБ беше поканен от Министерството на правосъдието да включи двама свои представители в работна група за прилагане на Директива 2010/64/ЕС за правото на устен и писмен превод в Наказателното производство. УС утвърди за представители Алина Караханова и Сабина Павлова. Работната група обсъжда делово и резултатно формулирането на статута и транспонирането на  директивата на ЕС у нас. Така в определения срок през 2013г. статутът ще бъде формулиран.