Годишни награди на СПБ в областта на превода на

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

 

Награди за ярки постижения:

 

 • Русанка Ляпова – за превода от хърватски език на „Домашни духчета“ от Дубравка Угрешич, изд. „Агата-А“;
 • Боряна Даракчиева – за превода от английски език на романа „Онзи в мен“ от Сам Шепърд, изд. „Лист“;
 • Галина Меламед – за превода от френски език на „Персийски писма“ от Шарл дьо Монтескьо, изд. „Колибри“;
 • Зорница Христова – за превода от английски език на романа „Кладата на суетата“ от Том Улф, изд. Лист“.

 

Специална награда за изключително високи постижения:

 

 • Мариана Екимова-Мелнишика – за превода от английски език на романа „Очи със слънце несравними“ от Антъни Бърджес, изд. „Изток-Запад“.

 

Награда на СПБ „Елена Мутева“ за ярко постижение на млад преводач на художествена литература:

 

 • Катерина Кокинова – за превода от полски език на романа „Космос“ от Витолд Гомбрович, изд. „Панорама“.

 

Награда за цялостна дейност в областта на превода, присъждана само на членове на СПБ:

 • Весела Кацаровадопринесла за обогатяването на българската култура със своите преводи на значими произведения на английската и американската литература от ХІХ и ХХ век.

 

Годишни награди на СПБ в областта на превода на

ХУМАНИТАРИСТИКА

 

Награди за ярки постижения:

 

 • Борис Маринов – за превода от английски език на „Царството вътре в нас“ от Калистос (Уеър), изд. „Омофор“ и фондация „Покров Богородичен“;
 • Невяна Андреева – за превода от английски език на „Да мислиш двайсети век“ от Тони Джъд, изд. „Колибри“.

 

Специална награда за изключително високи постижения:

 

 • Сава Славчев – за превода от италиански език на „Свещник“ от Джордано Бруно, Изд. „Изток-Запад“.

 

Годишни награди на СПБ в областта на

ТЕОРИЯТА, ИСТОРИЯТА И КРИТИКАТА НА ПРЕВОДА

 

Награда за ярко постижение:

 

 • Витана Костадинова – за нейното изследване на английски език Jane Austen Translated: Cultural Transformations Across Space and Time, УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив.

 

Специална награда за изключително високи постижения:

 

 • Иво Панов – за неговото изследване „Енигмата Омар Хайям“, изд. „Панорама“.

 

Годишни награди на СПБ в областта на

НАУЧНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРЕВОД

 

Награда за цялостна дейност в областта на превода, присъждана само на членове на СПБ:

 

 • Лариса Петрова – за дългогодишната ѝ преводаческа дейност на специализирана научна и техническа литература в областта на медицината и фармацията, икономиката, техниката, строителството, превода на документи, както и като устен преводач двупосочно с руски и български език и за приноса ѝ в работата на Съюза като един от неговите членове;
 • Атанас Атанасов – за дългогодишната му преводаческа дейност на специализирана научна и техническа литература в областта на образованието, социологията, икономиката, медицината, обществените и природни науки, превода на документи, както и като устен преводач на научни форуми от английски и немски на български език. За приноса му в работата на Съюза като един от неговите членове и съосновател на Клуба на младия преводач.

 

Годишни награди на СПБ за

СИНХРОНЕН И КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД

 

Награда за цялостна дейност в областта на превода, присъждана само на членове на СПБ:

 

 • Дида Филипова – за дългогодишната ѝ преводаческа дейност в областта на конферентния и писмен превод от и на френски език.

 

Почетна грамота за големи заслуги за развитието на преводаческото изкуство в България:

 

 • Владимир Трендафилов (посмъртно) – за ерудицията, всеотдайността и големите му заслуги като преводач на поезия, редактор, преподавател, литературен критик и теоретик на превода в областта на англоезичните литератури.