Съюзът на преводачите в България с прискърбие съобщава за кончината на изключителния преводач и човек Петко Хинов (04.09.1972 – 03.01.2022).

Със своя кратък живот той остава във вечността на културните пространства в областта на китаистиката, християнската философия и богословието.

Високият професионализъм на П. Хинов е изявен в най-фина форма в преводите му от старокитайски, за които получава специалната награда на Съюза на преводачите в България за изключително високи постижения в областта на превода (2014 г.), както и Националната награда на Министерство на културата „Христо Г. Данов“ (2015 г.), а през 2017 г. е отличен с Годишната награда за особен принос към китайската книга.

Поклон пред светлата му памет!