Напусна ни уважаваният колега Михаил Янчев (1933 – 2021), дългогодишен преподавател по турски език в СУ „Св. Климент Охридски“, преводач на художествена литература от български на турски език и активен деятел за повишаване на езиковите умения на ученици и студенти, изучаващи турски език у нас.

Поклон пред паметта му! 

От УС на СПБ