Днес угасна едно от слънцата на света на науката, словото и духовността – нашият скъп колега, събрат по перо и изключително етичен човек и приятел, от когото всички сме се учили – проф. Борис Парашкевов.

Поклон пред паметта му!

Опелото ще се състои на 05 октомври 2021 г., вторник, от 12.30 ч. в храм „Св. София“.

От УС на СПБ