На 7 ноември ни напусна Цветан Петков (1935 – 2020), член-учредител на СПБ, синхронен преводач с английски език и преводач на художествена литература и хуманитаристика, чиито преводи на автори като Джеймс Фрейзър, Артър Кларк, Джон Джейкс и много други остават висок принос в културното ни пространство. 

Като секретар по международните връзки и подготовката на преводачи в Кабинета на младия преводач Цветан Петков активно допринася за изграждане на престижа на СПБ през годините.

Поклон пред светлата памет на скъпия ни колега!

Семейството ще изнесе възпоминание за него през пролетта.