Писателят, преводачът, преподавателят, публицистът, изследователят Ганчо Савов отбелязва на 25 октомври 2020 г. 90-годишен юбилей! Интелектуалец, опазил, въпреки превратностите на времето и десетилетните политически репресии, живо чувството си към литературата, той продължава щедро да ни дарява с многобройните си и собствени произведения, и преводи, и учебни издания, свързани най-вече с южнославянските литератури и култури. Интереса и любовта си към тях и по-широко – към силата на словото в междукултурния диалог Ганчо Савов изявява ярко и в годините, в които е Председател на Съюза на преводачите в България и главен редактор на съюзното списание „Панорама“ (1994 – 1997). 

Днес му желаем от сърце много здраве и лична радост, както и още творческа бодрост за нови срещи и с нашата преводачекса общност!

Съюз на преводачите в България

И за да чуем и тук гласа на самия Ганчо Савов, представяме анкетата с него на Емил Басат, публикувана през 2019 г.