С огромна тъга се разделяме с нашата уважавана и обичана Пенка Илиева Дичева, дългогодишен член на СПБ, секция НТЛ-ЗП. Прекрасен колега, изявен преводач с немски и френски, с големи заслуги за изграждането на името на Сдружението през годините, над четири десетилетия незаменим съветник по всички юридически въпроси, свързани с дейността ни, тя завърши достойния си и пълноценен живот на 2 септември 2020 г. на 93-годишна възраст.  

Дълбок поклон! Светъл да е пътят ѝ!

Съюз на преводачите в България