До Управителния съвет на

Асоциация „Българска книга“

 

 

Уважаема госпожо Добрева,

уважаеми колеги,

 

    През месец юни 2020 г. Асоциация „Българска книга“ издаде електронен каталог на книгите, които в момента са достъпни в България. Съюзът на преводачите в България (СПБ) приветства изготвянето на това навременно и полезно справочно издание, в което е включено и нашето Съюзно издателство „Панорама“. Изданието несъмнено е било в помощ на библиотеките във връзка с кандидатстването им в сесиите за финансова подкрепа от Министерството на културата. Наред с това обаче бихме искали да насочим вниманието към един сериозен пропуск: в таблиците с информация за преводните издания липсва изключително важна графа – с имената на преводачите.

    От години се говори, че преводачите остават в сянка, а би могло именно чрез примери като въпросния каталог общественият поглед да се насочи и към техния принос, без който преводните издания биха били невъзможни.

    Използваме случая да се обърнем с настоятелна молба към ръководството на АБК, към издателствата, които членуват в асоциацията, както и към всички останали издателства в България: когато предоставяте информация за преводни издания, редом с името на автора винаги посочвайте и името на преводача. Нека това да стане обичайна практика навсякъде, където са вашите книги – на сайтовете на издателствата, в електронните книжарници, в каталозите, в електронните издания, когато се публикуват откъси от преводни книги.

    Надяваме се, че ще приемете това като свой дълг към българските преводачи и ще използвате възможността да им покажете, че техният авторски труд е важен и ценѐн, неотменима част от преводната книга и от цялостния процес на книгоиздаването в България.

 17.08.2020 г.

С уважение: Управителен съвет на СПБ,

Веселина Райжекова, Председател