На 10 юни 2020 г. ни напусна проф. Вера Ганчевa - изключителен преводач, редактор, преподавател...

Преводите ѝ на произведения от скандинавските литератури ще останат в златния фонд на българското преводаческо изкуство: благодарение на нея познаваме автори като Aугуcт Cтриндбeрг, Кнут Хaмcун, Aртур Лундквиcт, Тумac Трaнcтрьoмeр, Acтрид Линдгрeн, Aкceл Caндeмуce, Тaряй Вecoc, Юхaн Бoргeн, Рoлф Якoбceн, Оке Едвардсон...

До последно учеше отдадено младите на Превод, на усет към добрата литература, към сериозно и добре издадената книга.

Благодарим, Вера! Светла ще е паметта ти!

Поклонението ще се състои на 15 юни 2020 г. от 12.00 ч. в храм „Св. София“.

Съюз на преводачите в България