Съюзът на преводачите в България с прискърбие съобщава за кончината на Венета Ковачева (72 г.), дългогодишен технически сътрудник на съюзната администрация и радетел за добруването на Съюза.
      Сбогом!
      Лек да е пътят ти!
Декември 2018 г.