Председателят на СПБ Иво Панов пред Марин Бодаков: "И солта, и тоягите, и „жълтиците“:

http://www.kultura.bg/bg/article/view/27004