ДО

Г-Н БОИЛ БАНОВ,

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Копие до:

Доц. д-р Венцислав Велев,

и.д. директор  на Дирекция Международни и регионални дейности“ на Министерството на културата

 

 

Относно:  Българското председателство на Съвета на Европейския съюз

 

Уважаеми господин Банов,

В оставащите  дни до началото на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз смятам за необходимо да Ви информирам, че голяма част от членовете на Съюза на преводачите в България (СПБ) ще работят като синхронни и консекутивни преводачи по време на заседанията на  Съвета на Европейския съюз.

 Съюзът на преводачите в България е сдружение за осъществяване на общественополезна дейност,  едно от чиито направления е подпомагане на развитието на международното сътрудничество на страната във външнополитическата, обществената, икономическата и културната сфера.

Във връзка с успешното ни Председателство Управителният съвет на СПБ смята за целесъобразно, въпреки ангажираността на голяма част от членовете ни по време на заседанията и други прояви, да формира допълнителен екип от 20 преводачи, който при извънредно възникнала необходимост от консекутивен превод до 4 часа на ден или писмен до 10 страници по време на Европредседателството ни да окаже безвъзмездна помощ на Министерството на културата, както и на Столична община.

За да сме  полезни на Министерството на културата и за да има синхрон в действията ни, бихме желали своевременно да бъдем информирани за появилата се нужда от преводач  и  в коя сфера на превода е тя. Ние от своя страна ще определим най-подходящия за случая наш колега и ще осигурим контакт с него.

Езиците и тематичната насоченост, за които имаме готовност да съдействаме с превод, са следните:

английски, френски, немски, испански, италиански, унгарски, полски, чешки, словашки, словенски, датски, както и руски, японски, персийски  – при срещи от общ характер и за разговори на хуманитарни теми

английски, унгарски, японски – регионална политика, икономика, околна среда;

английски, датски, руски – писмен и устен превод с научно-техническа тематика;

английски, френски – правосъдие и  вътрешни работи;

италиански – конферентен превод от Италия;

японски - политика, организация на производството.

  

С уважение:

                                                                                                                                            доц. д-р Иво Панов,

                                                                                                                      Председател на Съюза на преводачите в България

София, 18.12.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА,

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Копие до:

Доц. д-р Тодор Чобанов,

заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“

 

Относно:  Българското председателство на Съвета на Европейския съюз

 

 

Уважаема госпожо Фандъкова,

 

В оставащите  дни до началото на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз смятам за необходимо да Ви информирам, че голяма част от членовете на Съюза на преводачите в България  (СПБ) ще работят като синхронни и консекутивни преводачи по време на заседанията на  Съвета на ЕС.

Съюзът на преводачите в България е сдружение за осъществяване на общественополезна дейност, едно от чиито направления е подпомагане на развитието на международното сътрудничество на страната във външнополитическата, обществената, икономическата и културната сфера.

Във връзка с успешното ни Председателство Управителният съвет на СПБ смята за целесъобразно, въпреки ангажираността на голяма част от членовете ни по време на заседанията и други прояви, да  формира допълнителен екип от 20  преводачи, който при извънредно възникнала необходимост от консекутивен превод до 4 часа на ден или писмен до 10 страници по време на Европредседателството ни да окаже безвъзмездна помощ на Столична община, както и на Министерството на културата. 

За да сме  полезни на Столична община и за да има синхрон в действията ни, бихме желали своевременно да бъдем информирани за появилата се нужда от преводач  и  в коя сфера на превода е тя. Ние от своя страна ще определим най-подходящия за случая наш колега и ще осигурим контакт с него.

Езиците и тематичната насоченост, за които имаме готовност да съдействаме с превод, са следните:

английски, френски, немски, испански, италиански, унгарски, полски, чешки, словашки, словенски, датски, както и руски, японски, персийски  – при срещи от общ характер и за разговори на хуманитарни теми

английски, унгарски, японски – регионална политика, икономика, околна среда;

английски, датски, руски – писмен и устен превод с научно-техническа тематика;

английски, френски – правосъдие и  вътрешни работи;

италиански – конферентен превод от Италия;

японски - политика, организация на производството.

 

С уважение:

                                                                                                                                           доц. д-р Иво Панов,

                                                                                                                      Председател на Съюза на преводачите в България

София, 18.12.2017 г.