Съюзът на преводачите в България иска да сподели радостта си от вниманието към качествения превод и проблемите на преводачите, засвидетелствани по повод международното събитие „Нощ на литературата”.

На 10.05.2017 г. за шести пореден път България беше част от четящите в цял свят страни.

Представителството на Европейската комисия в България и неговата Генерална дирекция „Писмени преводи“ избра да представи като най-нобър превод на новоизгряващи автори в Европа издание на Съюза на преводачите – книгата на литовската авторка Лаура Синтия Черняускайте „Дихание към мрамора” в превод на члена на СПБ Антония Пенчева.

БНР, програма „Христо Ботев“ покани на разговор по проблемите на превода колежката Тодорка Минева. Разговорът може чуете на http://bnr.bg/hristobotev/post/100829183