Словото е човешката памет и безсмъртие. Наистина изреченото отлита – написаното остава. Да се поклоним пред духа и делото на патрона на българските преводачи – св. Патриарх Евтимий и пред плеядата български преводачи, последвали с достойнство и изкусност неговия пример за служба в името на българския език и духовност.

Патриарх Евтимий