Съюзът на преводачите в България обсъди и актуализира своя стаут за присъждане на награди за превод у нас. Според актуализирания статут от настоящата година наградите ще се присъждат всяка година по повод Международния ден на преводача – 30 септември.

Наградите се присъждат в четири категории: За цялостна дейност в областта на превода, Специална награда за изключтелно високи постижения при превод на конкретно произведение, Годишна награда за превод в дадена област и Поощрителна награда за млад преводач.

За да бъде обхваната възможно най-пълно преводната литература у нас и за влизане в синхрон с актуализирания статут се наложи тази година секционните журита да анализират преводите за по-голям период от 01.01. 2010 до 01.09.2013 година. Присъдените награди в четирите категории са:

ЦЯЛОСТНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПРЕВОДА

Илиана Владова

за изключителен професионализъм и майсторство в превода на художествена литература от руски език, за неоспорим принос в общата и частната теория на превода

Илзе Калинова

за цялостна преводаческа дейност от български на немски език

Маргарита Камбосева

за цялостна преводаческа дейност от унгарски, фински, френски, руски и английски език на научно-техническа литература

Владимир Бернер

за преводите му като дългогодишен синхронен и консекутивен преводач с руски език, включително на правителствено равнище и по случай неговата 60-годишнина

Людмила Илиева

дългогодишен синхронен и консекутивен преводач с испански език, включително на правителствено равнище, университетски преподавател по устен превод, автор на теоретични трудове по превод

Людмила Петракиева

за цялостна преводаческа дейност от и на испански език на хуманитаристика и художествена литература и като дългогодишен преводач в Националното радио

Найден Вълчев

за цялостна преводаческа дейност от руски, белоруски и украински език и по случай 85-годишния му юбилей

Атанас Звездинов

за цялостна преводаческа дейност от чешки, словашки и руски език и по случай 70-годишния му юбилей

Светла Мутафова

за цялостна преводаческа дейност от и на немски, английски, руски, испански, френски език на научно-техническа литература, превод на документи и устен превод

Васил Атанасов

за цялостна преводаческа дейност от и особено на английски език

Владимир Ганев

за цялостна преводаческа дейност от английски език на научно-техническа литература, превод на документи и на художествена литература

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА

за изключително високи постижения при превод на конкретно произведение

Художествена литуратура

Александър Шурбанов

за превода на „Великите трагедии“ от Уилям Шекспир („Изток-Запад“, 2012)

Иво Панов и Алиреза Пурмохаммад

за превода на „Шах-наме“ (Книга за царете І)  от Абулгасем Фердоуси („Емас“, 2012)

Кирил Кадийски

за превода на „Пиеси в три тома“ от Жан-Батист Молиер („Нов Златорог“, 2013)

Любомир Илиев

за превода на „Сомнамбулите“ от Херман Брох („Алтера“, 2013)

Хуманитаристика

Мария Донева

за превода на „Нашият общ приятел“ от Чарлс Дикенс („Колибри“, 2012)

Мария Петкова

за изключително високи успехи в различни области на превода от и на руски и украински език: 30 преведени книги, над 10 хиляди страници публицистика и текстове със специализирана лексика, синхронен и консекутивен превод, превод на научна литература

Цочо Бояджиев

за преводите на съчинения на Тома от Аквино „Сума на теологията“, „Философски трактати“ („Изток-Запад“, 2003–2012), „Сума против езичниците“ (Фондация „Комунитас“, 2011, 2013) и за изключително големия му принос в представянето на философската мисъл на Средновековието и Ренесанса на български език

Заклети преводачи

Андрей Кирков

за заслуги в популяризиранетона дейността и издигането на престижа  на СПБ в България и в чужбина

Веселина Райжекова

за заслуги в преподавателската дейност със създаване на специална обучителна програма в областта на заклетия превод, както и за големия й принос в изграждането и укрепването на секция Заклети преводачи

Ладислав Цветков

за приноса му в създаването и укрепването на секция Заклети преводачи

Михаил Кирков

за заслуги в популяризирането на дейността и издигането на престижа на СПБ в България и в чужбина

Румяна Саръйдарова

за приноса й в създаването и укрепването на секция Заклети преводачи

Синхронен и консекутивен превод

Стефанка (Таня) Кметова

за дългогодишната й непрекъсната преводаческа дейност с английски език, за заслугите й като преподавател в университетската школа за синхронен превод и по случай нейната 75-годишнина

Теория, история и критика на превода

Йонка Найденова

за научно-изследователския й труд, представляващ значителен принос в частната и общата на теория на превода „Унгарските реалии в контекста на културния трансфер“ („Изток-Запад“, 2012)

Жела Георгиева

за изключителните й заслуги като главен редактор на списание с издателство „Панорама” при издигане на престижа им, за прецизния подбор при представяне на върхове на чуждестранната литература, преведени от високопрофесионални български преводачи

ГОДИШНА НАГРАДА

за най-добър превод в дадена област

Художествена литература

превод на поезия

Евгения Панчева

за превода на „Тамерлан Велики“ от Кристофър Марлоу („Колибри“, 2011) и на „Похищението на къдрицата“ от Алекзандър Поуп („Изток-Запад“, 2013)

Христо Попов

за превода на „Небесен пансион“ от Миле Стоич („Панорама“, 2012)

Огняна Иванова

за превода на „Пеша през Атлантическия океан“ от Били Колинс („Стигмати“, 2013)

Художествена литература

превод на проза

Анелия Петрунова

за преводите й на книги за деца от Туве Янсон („Дамян Яков“)

Анета Данчева-Манолова

за превода на „Голям европейски роман“ от Кун Петерс („Колибри“, 2011)

Александър Андреев

за превода на „Моите награди“ („Атлантис“, 2010) и на „Сеч. Една възбуда“ („Атлантис“, 2012) от Томас Бернхард

Васил Самоковлиев

за превода на „Уроци по танци за възрастни и напреднали“ и на „Обслужвал съм  английския крал“ от Бохумил Храбал („Колибри“, 2012)

Даринка Кирчева

за превода на „Приумиците на смъртта“ от Жозе Сарамаго („Колибри“, 2013)
Емилия Юлзари

за превода на „Исав“ от Меир Шалев („Колибри“, 2012) и за приноса й в популяризирането на романното творчество на Марио Варгас Льоса

Иглика Василева

за превода на „Орландо“ от Вирджиния Улф („Колибри“, 2013)

Нева Мичева

за превода на „Шейсет разказа“ от Дино Будзати  („Колибри“, 2011) и на „Телефонни обаждания“ от Роберто Боланьо („Жанет 45“, 2012)

Рада Шарланджиева

за превода на „Лудвиг“ („Панорама“, 2010) и на „Братът“ („Панорама“, 2012) от Давид Албахари

Росица Ташева

за превода на „Мандарините“ от Симон дьо Бовоар („Колибри“, 2011)

Хуманитаристика

Антония Пенчева

за превода на „Праговете на Бенедикт“ от Лаура-Синтия Черняускайте („Панорама“, 2013)

Владимир Градев

за превода на „Разум и вяра“ от Блез Паскал (Фондация „Комунитас“, 2010)

Кольо Коев

за превода на „Смисловото изграждане на социалния свят“ от Алфред Шютц („Критика и хуманизъм“, 2010)

Правда Спасова

за превода на „Моите правилни възгледи за всичко“ от Лешек Колаковски („Сонм“, 2013)

Паисий Христов

за превода му на „Тристан и Изолда“ („Изток-Запад“, 2013)

Петър Герджиков

за превода на „Пристратени към Интернет. От скуката до зависимостта“ от д-р Мишел Отфьой и от д-р Дан Велеа („Рива“, 2011)

Райна Камберова и Албена Стаматова

за превода им на „Дванайсетте обръча“ от Юри Андрухович („Парадокс“, 2012)

Светла Маринова

за превода на „Тотем и табу“ от Зигмунд Фройд („Критика и хуманизъм“, 2013)

Научно-техническа литература

Златозар Боев

за преводите му на 17 природо-научни енциклопедични книги на издателство „Фют“ в периода 2010-2013 година

Заклети преводачи

Георги Ганев

за приноса му в популяризирането дейността на СПБ в България

Синхронен и консекутивен превод

Илиана Сараулева

за изключително високи постижения в областта на синхронния и консекутивния превод  с английски език в Европейския парламент и Европейската комисия 2012 г., за над 40 годишна непрекъсната преводаческа дейност и по повод 20-та годишнина от функционирането на редовен български преводачески екип в ЕС, Брюксел

Любов Палиева

за изключително високи постижения в областта на синхронния и консекутивния превод  с немски език в Европейската комисия, Икономическия и социален комитет към ЕС и Комитета на Регионите през 2012 г., по повод 20-та годишнина от функционирането на редовен български преводачески екип в ЕС, Брюксел и във връзка с нейната 60-годишнина и 40 години непрекъсната успешна преводаческа дейност

Теория, история и критика на превода

Дария Карапеткова

за книгата й „Ботуша в българската литературна мода. Преводите на италианска литература у нас от Освобождението до 1989 г.“ („Сиела“, 2012)

Марин Бодаков

за книгата му „Преведе от...“ („Панорама“, 2012)

Марина Младенова

за книгата й „Елена Мутева (1829-1854). Едно закъсняло завръщане“ („Артграф“, 2012)

Сабина Павлова

за книгата й „Българската двуезична лексикография от Освобождението до края на ХХ век“ („ЕМАС“, 2010)

Поощрителни награди за млад преводач

Данаил Стефанов и Симеон Стефанов

за превода на „Да се смея, като умра“ от Фадила Нура Хавер („Панорама“, 2012)

Павел Боянов

за превода на „Великият Гетсби“ от Франсис Скот Фицджералд („Фама“, 2013)