Новини

Съюзът на преводачите в България честити на колегите отличията!

Специалната награда „Кръстан Дянков“, присъждана от фондация „Елизабет Костова“, получи Маргарита Дограмаджян за превода си на Котешката маса, автор Майкъл Ондатджи (изд. „Лъчезар Минчев“, 2015) и Голямата награда получи Ангел Игов за превода си на Колекционерът на изгубени неща, автор Джеръми Пейдж (изд. Smart Books, 2015).

ДО

ФОНДАЦИЯ „ЕЛИЗАБЕТ КОСТОВА“

София, ул. „Любен Каравелов“ 15

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми колеги,

Десетото издание на връчването на наградата „Кръстан Дянков“ за превод от английски на български език на съвременен роман е чудесен повод, ние, колегите ви от Съюза на преводачите в България, да ви поздравим за всичко, което правите през годините за популяризиране на преводаческото изкуство в България.

Откриването на млади дарования в областта на интерпретацията на художественото слово, новаторските ви идеи за разгръщането на преводаческите умения, експонирането на духовните валенции на съвременната англоезична и българска литература, дообогатяват лика ви на продължители на делото на българските възрожденци.

Вашата дейност, скъпи приятели, е отразена върху преводаческата ни гилдия светлина от съзидателния път на дълбокоуважавания наш колега, съмишленик и побратим Кръстан Дянков.

Бъдете все така творчески вдъхновени!

 

Доц. д-р Иво Панов,

Председател на Съюза на преводачите в България

София, 09 декември 2016 г.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 проф. Стайчева

Уважаема проф. Стайчева, скъпа Емилия!

От името на Управителния съвет на Съюза на преводачите в България съм щастлив да Ви поздравя за Вашия юбилей и за научната сесия, в чест на дългогодишната Ви отдаденост като академичен преподавател и изследовател на германската и австрийската култура и литература. Този висок научен форум е закономерно следствие на уважението и любовта на Вашите колеги и студенти към Вас, на новаторския Ви принос в германистичната наука, на изследванията Ви в областта на българо-германските литературни връзки, на преводите Ви на произведенията на големи германски и австрийски автори.

И като литературовед, и като преподавател и преводач, Вашите научни и творчески подтици са били винаги свързани с възприемането на езика и литературата като „всестранна филология” според „старото немско изразително понятие”, и със съзнанието, че „литературата не може да бъде затворена в границите само на един език”. За това свидетелстват собствените Ви талантливи преводи на текстовете на мислители като Лесинг („Размисли”, „Избрани творби”) и Шилер („За бъдните столетия”), академичните Ви съставителства в христоматии по немска литература и в научни сборници от рода на „Хоризонти на филологическото знание“, посветени на делото на големи български германисти. За това са доказателство и великолепните Ви сравнителни изследвания като „Емилия Галоти” от Лесинг между сюжета на Тит Ливий и първия български превод”, „В царството на самодивите“ от Вазов и стихотворният епос на Хайне „Германия. Зимна приказка”.

Участието Ви в цялостната рецепция на Канети - като изследовател, рецензент и член на Научния съвет на Международното дружество Елиас Канети, интересът Ви към модерни автори като Брукнер, но и към превода на Библията на готски от епископ Вулфила, случил се в 4-ти век на днешната великотърновска земя, участието Ви като съставител и редактор на прекрасния сборник “Теодор Траянов и неговата епоха” и като автор в енциклопедия „Българско възраждане“, са органично свързани с приноса Ви за издигане на авторитета нагерманистиката у нас, и на българистиката в множество университетски центрове на широкия немскоезичен ареал.

На Вас, изтъкнатия германист и ръководител на катедра „Немска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, Австрийската библиотека на Софийския университет дължи своето дългогодишно съществуване като образователно средище и общоевропейско място за културен диалог, а поколения млади български германисти - своята свързаност с културата и литературата на Австрия и Германия, израстването си като учени и преподаватели. Богатата Ви изследователска дейност, намерила своя израз в множество монографии, студии и предговори, е била винаги за тях еталон за научна и творческа всеотдаденост.

Скъпа проф. Стайчева, години наред Вие посвещавахте ценно време, безкористност, почтеност и човешка топлина на колегите си от Съюза на преводачите в България. Вашето ръководство като негов председател в два последоветелни мандата оставя сред нас одухотвореното Ви присъствие на високо ерудиран, фин и етичен колега, на сърдечен и незаменим приятел. Като дълбоко уважаван член на Съюза на германистите в България и на Научния съвет на Института за литература, Вие неизменно намирахте пътища за тясното им сътрудничество със Съюза на преводачите, за взаимната им подкрепа и съвместни творчески и научни прояви. Рожба на този постоянен Ваш академичен и съзидателен интерес към превода са и излезлите през годините томове на „Преводна рецепция на европейската литература в България”, подпомогнати от Фондация „Културконтакт” - Австрия.

Желаем Ви от сърце, професор Стайчева, скъпа наша Емилия, крепко здраве, творческо дълголетие и все повече следовници на Вашия талант, гражданско достойнство и просветеност!

Доц. д-р Иво Панов

Председател на Съюза на преводачите в България

София,

01-ви декември, 2016 г.

проф. Стайчева 

проф. Стайчева

В изпълнение на решение на Управителния съвет на СПБ от 21 ноември 2016 г. Съюзът на преводачите в България обявява конкурс за заемане на длъжността „главен редактор“ на издателство и списание „Панорама“.

Кандидатите трябва да представят автобиография и концепция за дейността и развитието на „Панорама“ (насоки в проектната дейност, работа със сътрудници, критерии при подбора на заглавия).

Краен срок за подаване на документи – 25 януари 2017 г.

Събеседването с допуснатите до конкурса кандидати ще се състои на 31 януари 2017 г.

Главният редактор отговаря за:

 • литературната стратегия и политика на „Панорама“;
 • изработването на издателските планове;
 • изготвянето на график за кандидатстване по проекти за субсидирани издания и избора на екип за направата им;
 • осигуряването на преводачи, редактори, коректори, художници, специалисти по  предпечата;
 • производството на изданията и взаимоотношенията с печатниците;
 • разпространението на изданията;
 • промоцията и рекламата на изданията;
 • движението на финансовите потоци;
 • изготвянето на предварителни договори със съответните изпълнители и подписването на приемно-предавателни протоколи за извършената дейност.
Наташа Манолова (1932-2016)
Наташа Манолова (1932-2016)

На 31 октомври 2016 г. ни напусна видната българска литературна критичка, прозаистка, преводачка и журналистка Наташа Манолова.

Родена в с. Мошино, сега квартал в гр. Перник, в семейство на интелектуалци. Завършва Първа девическа гимназия в София и Московския държавен университет. Била е старши преподавател във Военнополитическата академия в София, български редактор в списанието на АПН – Днес и утре, последователно редактор и зав.-отдел „Критика” на в-к Литературен фронт, първи зам.-главен редактор на сп. Пламък и секретар на Съюза на българските писатели по международната дейност.

Наташа Манолова е автор на над двадесет книги, сред които романите Любовно досие (в съавторство с Димитър Шумналиев), Любов в години на склероза, Мъжете на Александра, сборниците с лирическа проза Сантиментален мемоар, Споменът, наречен любов, Жестока проза, Силуети зад епизода, сборниците с литературна критика Критически записки, Критика и есеистика. Нейни текстове са превеждани на няколко чужди езика.

Наташа Манолова пише предговори към съчинения на видни представители на руската литература. Превежда книги от руски, литовски, украински и молдовски писатели, сред които Повест за преживяното от Б. Дяков; Пеленг 307 от П. Халов; Нюйоркски вечери от Б. Стрелников; Любовта побеждава всичко от О. Гончар; Човекът от задния двор от Д. Тарасенков; Степни балади от Йон Друца; Островът на надеждата от А. Первенцев; Стълба към небето от М. Слуцкис, както и разкази и новели от А. Платонов, Ю. Нагибин, В. Белов, Д. Гранин, Ф. Искандер, Е. Доброволски и др.

Участва в престижни литературни форуми в Москва, Киев, Берлин, Минск, Прага, Делхи, Будапеща, Кипър, Улан Батор, Белград, Тунис и Мюнхен.

Удостоявана е многократно с български и чуждестранни отличия.

Член е на Съюза на преводачите в България, на Съюза на българските писатели, на Съюза на българските журналисти.

 

Поклон пред паметта й!

СЪЮЗ НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

Поклонението се ще състои на 08 ноември (вторник) от 11.00 ч. в ритуалната зала на Централните софийски гробища.

На 30 септември 2016 г. в Литературен клуб „Перото“ Съюзът на преводачите в България (СПБ) връчи своите годишните награди за превод за периода 01.07.2015-30.06.2016.

СПБ получи поздравителен адрес от изпълнителния директор на НДК господин Мирослав Боршош.

От името на г-н Ярослав Годун, директор на Полския институт в София, госпожа Халина Кръстева поднесе поздравления към СПБ и благодарност за отличените преводи от полски език.

Бяха връчени награди в пет категории:

 • за ярки постижения в превода;
 • за млад преводач;
 • за изключително високи постижения в превода;
 • за цялостна преводаческа дейност;
 • за изтъкнати преводачи от български на чужд език.

 

Годишни награди на СПБ в областта на превода на

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Специална награда за изключително високи постижения

Силвия Борисова – за превода от полски език на стихосбирката Невидима ръка от Адам Загаевски, издателство за поезия ДА, 2016 г.

Красимир Кавалджиев – за превода му от български на френски език на Дилетант от Чавдар Мутафов, изд. Le Soupirail, 2016

Награда за ярки постижения

Ванина Божикова – за превода от румънски език на романа Животът на Костас Венетис от Октавиан Совиани, изд. Парадокс, 2015 г.

Димана Илиева – за превода от английски език на романа Обладаване от А. С. Байът, изд. Агата-А, 2015 г., както и на Ангел Игов и Валентин Кръстев за преводите им на стиховете в романа.

Мая Ценова – за превода от арабски език на сборника с разкази Лудият от площад „Свобода“ от Хасан Бласим, изд. Жанет-45, 2015 г.

Светла Кьосева – за превода от унгарски език на сборника с разкази Брудершафт от Едина Сворен, изд. Сонм, 2016 г.

Стела Джелепова – за превода от норвежки език на драмата в стихове Пер Гюнт от Хенрик Ибсен, изд. Хемус Груп, 2016 г.

Наградата на СПБ „ЕЛЕНА МУТЕВА“

за ярко постижение на МЛАД ПРЕВОДАЧ на художествена литература

Александър Костов, Райна Росенова, Кристина Димитрова – за превода им от английски език на романа По пътя от Джак Керуак, изд. Парадокс, 2016 г.

 

Годишни награди на СПБ в областта на ХУМАНИТАРИСТИКАТА

Специална награда за изключително високи постижения

Благовеста Лингорска – за превода от полски език на Автопортрет на репортера; Стремителният ход на историята. Записки за ХХ и ХХІ век; Другият от Ришард Капушчински, изд. Сонм, 2015, както и за цялостното представяне на полския репортер, публицист и мислител на български

Награда за ярки постижения

Владимир Градев – за превода от английски език на Урнопогребение от Томас Браун, изд. Фондация Комунитас, 2016

Лиляна Симеонова – за превода от латински език на Разплата; История на Отон; Пратеничество в Константинопол от Лиудпранд Кремонски, изд. Изток-Запад, 2015

Нина Николова – за превода от немски език на Парадигми към една метафорология от Ханс Блуменберг, изд. Критика и хуманизъм, 2015

Стилиян Йотов – за превода от немски език на Детективският роман; Служителите от Зигфрид Кракауер, изд. Агата-А, 2016

Отличие

Списание „Християнство и култура“, замислено от фондация „Комунитас“ като открита територия за задълбочен и ерудиран разговор по проблемите на духовността и значението на християнството в нашето общество – за неговата диалогичност и умението да представя в отлични преводи съчиненията на автори с различно вероизповедание и възгледи от различни страни и епохи.

 

Годишни награди на СПБ в областта на

СИНХОРННИЯ и КОНСЕКУТЕВЕН ПРЕВОД

Специална награда за изключително високи постижения

Снежана Милева – за нейната викококвалифицирана дългогодишна дейност като устен преводач и преводач на специализирана научна и техническа литература и на документи от немски език.

 

Годишни награди на СПБ за превод на

ЗАКЛЕТИ ПРЕВОДАЧИ

Специална награда за изключително високи постижения

Ксения Кумчева – за нейната висококвалифицирана дългогодишна дейност като преводач на документи и други писмени и устни преводи от и на сръбски и хърватски език.

Награда за ярки постижения

Даниела Илиева – за нейната висококвалифицирана дългогодишната дейност като преводач на документи и други писмени и устни преводи от и на италиански език.

 

Годишни награди на СПБ в областта на

ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ и КРИТИКА на превода

Специална награда за изключително високи постижения

Дария Карапеткова – за книгата За PRЕВОДА – приносна разработка в теорията и практиката на превода, издадена от издателство „Колибри”, 2016 г.

Награда за ярки постижения

Милена Нецова – за книгата Система на английските фамилни имена, изд. Изток-Запад, 2016 г.

 

НАГРАДАТА за ЦЯЛОСТНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПРЕВОДА,
присъждана само на членове на СПБ

Златозар Боев – за изключителните му професионални преводачески умения в специализирания превод и редакция на научна и научно-популярна литература от английски език.

Йорданка Чакалова – за изключителни високопрофесионални преводи в областта на научната и научно-популярната литература и за нейната висококвалифицирана дългогодишна дейност като устен преводач с английски език.

Ладислав Цветков – за високопрофесионалната му дългогодишна дейност като синхронен и консекутивен преводач с чешки език и за специалния му принос в издигане престижа на СПБ.

Мария Пачкова – за изключителни професионални преводачески умения в областта на литературния превод и за висококвалифицирана и дългогодишна дейност като преводач на документи от испански и френски език.

Рада Шарланджиева – за изключителен професионализъм и майсторство в преводите на художествена литература от английски, сръбски, хърватски и френски език и като редактор на преводна литература.

 

СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА

ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

В ОБЛАСТТА НА ПРЕВОДА

на Съюза на преводачите в България се присъжда (посмъртно)

на

проф. БОГДАН БОГДАНОВ за превода от старогръцки език на Диатриби от Епиктет, изд. на НБУ, 2015 г., изд. Жанет-45, 2016 г. и за големите му заслуги за задълбоченото и вдъхновено представяне на античната мисъл и култура в България.

Председателят на СПБ Иво Панов открива тържеството по повод Международния ден на преводача и връчване на наградите за превод на СПБ.


Присъстващите преводачи следят с интерес награждаването

 

Колегата Аглика Маркова и Мажд Алгафари в интервю за превода и съвремието.

Драги колеги преводачи,

Скъпи читатели – ценители на художественото слово,

Уважаеми български издатели и журналисти!

 

На 30.09.2016 г., от 19 ч. в Литературен клуб „Перото” в НДК

СЪЮЗЪТ НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ще връчи своите Годишни награди за превод

по повод на

МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ПРЕВОДАЧА

Ще се радваме да споделите празника на изкуството на словото с нас!

Заповядайте!

Очакваме Ви!

Напусна ни проф. Богдан Богданов – класически филолог, преводач на съкровищата от старогръцката литература и философия, един от основателите на Клуба по теория и критика на превода в Съюза на преводачите в България.

Културното пространство на България осиротя.

Елисейските полета приеха душата на Учителя.

Поклон пред паметта и делото на проф. Богдан Богданов!

Поклонението е в черквата „Св. София“, вторник 9-ти август 2016 г., от 16 ч.

Още един колега и приятел ни е напуснал вчера. Бог да прости Зарко Донев!

Д-р Светлозар Донев е роден на 25 май 1947 г. Завърши медицина и цял живот работи като хирург. Превеждаше симултанно още от студентските си години. Съчетаваше великолепно и двете трудни умения.Да е светло на неспокойната му душа!

Сбогом, Зарко, ще те помним все така забързан, развял след себе си бял копринен шал, нетърпелив да кажеш каквото мислиш, категоричен и в същото време - изпълнен с разбиране и доброжелателност.

Опелото ще е в понеделник, 4 юли 2016 г., в 14.00 ч., в „Св. Седмочисленици“.

От колегите му-преводачи

Скъпи читатели, издатели, критици, ценители на словото,

Съюзът на преводачите в България Ви кани да направите своите предложения за годишните награди на СПБ за превод.

За Ваше улеснение и в услуга на журитата прилагаме формуляр за заявка.

 

заявка

за участие в конкурса

ЗА

ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ ЗА ПРЕВОД

НА

 СЪЮЗА НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

Наградите на СПБ се връчват на 30 септември всяка година по случай Международния ден на преводача.

 

Период на издаване на номинирните произведения: 1 юли 2015 – 30 юни 2016 г.

 

Краен срок за подаване на заявки: 31 юли 2016 г. e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Изискване: Заявката следва да е придружена с един екземпляр от номинираното произведение в електронен вариант (pdf ) на изданието или като книжно тяло, предоставено в офиса на СПБ и мотивировка: свободен текст до 5-6 реда.

 

информация за номиниращия:

Организация / Издател

Адрес:

Лице за контакти:

информация за изданието

Автор

Заглавие

Език на оригинала

Преводач

Издателство / Редактор

 

Област на превода:

 1. Превод на художествена литература;
 2. Превод в областта на хуманитаристиката;
 3. Превод на научна и техническа литература;
 4. Синхронен и консекутивен превод;
 5. Превод на заклет преводач;
 6. Теория, история и критика на превода.

 

Категории:

А. За конкретно произведение

 1. За ярки постижения
 2. Специална награда (за изключително високи постижения)

Б. За цялостна дейност (присъжда се само на членове на СПБ)

В. За млад преводач – „Елена Мутева”, награда на СПБ за художествен превод

За въпроси и уточнения: 0895.688.331

С болка съобщаваме, ча на 15.06.2016 г. неочаквано ни напусна Майя Стефанова.

Отиде си талантлива, интелигентна, начетена и съвестна преводачка - майстор в устния и писмен превод и превод на художествена литература с немски език.

Загубихме един ценен човек, една прекрасна приятелка.