2013.02.05Продължителната борба на СПБ за статута на заклетия преводач минава в остра фаза и СПБ подава жалба до омбудсмана на Републиката. До момента СПБ има само положителния и подкрепящ действията на СПБ отговор на омбудсмана.

2013.04.17 СПБ е поканен от Министерството на правосъдието да участва с двама представители в работна група за прилагане на Директива 2010/64/ЕС за правото на устен и писмен превод в Наказателното производство. УС делегира Алина Караханова и Сабина Павлова. Работната група обсъжда в няколко заседания формулирането на статута и транспонирането на директивата на ЕС у нас.

2013.04.25-27Годишно ОС на Европейския съвет на асоциациите на литературните преводачи (ЕСАЛП) във Виена (Австрия). СПБ е представен от ръководителя на ХЛ Теодора Цанкова. Присъстват представители на всички членове на ЕСАЛП, общо 35-40 души. На срещата е обявена новосъздадената Европейска асоциация на аудиовизуалните преводачи (AVTE). СПБ е поканен за участие в два поректа: 1) европейската многоезикова виртуална антология Бабелматрикс (http://www.babelmatrix.org/); 2) проект на каталонската асоциация AELC за серия от открити уроци по литературен превод в средните училища.

2013.05.18 Годишно ОС на СПБ. За втори мандат за председатл е избрана проф. Емилия Стайчева.

2013.05.17-19 Трето Ателие по превод. Ателието е организирано от СПБ по инициатива на секция ХЛ съвместно с фондация „Елизабет Костова” за млади англоезични преводачи на художествена литература. Ръководител на проекта от СПБ - Тодорка Минева-Праматарова. Това ателие е посветено на превода от родния (българския език) на чуждия (английския език). Лектори –Анджела Родел, Кристин Димитрова, Христо Стаменов, Зорница Христова, Кристофър Бъкстон, Здравка Евтимова, Бистра Андреева.

2013.09.10 Читалище Зора 1894 в гр. Шабла в рамките на Дните на морето организира литературна вечер посветена на преводачите и тяхната дейност. Поканени са преводачката Аглика Маркова и историка на превода у нас Емил Басат.

2013.09.10 След проведен конкурс УС на СПБ утвърди за нов главен редактор на „Панорама” г-н Емануил Ангелов (Видински).

2013.09.26 СПБ актуализира своя статут за присъждане на награди за превод у нас. Според актуализирания статут от 2013 година наградите ще се присъждат всяка година по повод Международния ден на преводача – 30 септември.

2013.11.21 Секция ХЛ участва като съорганизатор заедно с Литературно кафене „Гласовете на франкофонията” на среща-дискусия, посветена на творчеството на Албер Камю. От СПБ в срещата участват Мая Ценова, Дария Карапеткова, Теодора Цанкова.