2011.01.14-15 Преводът като рецепция.Национална научна конференция, организирана от Академичния кръг по сравнително литературознание към ФСлФ при СУ, Института за литература при БАН и СПБ. Организатори и участници Румяна Л. Станчева и Емилия Стайчева.

2011.01.20Великолепната шесторка. Творческа вечер на СПБ, организирана от Аглика Марковасъвместно с БТА, посветена на едни от създателите на българската преводаческа школа в БТА и майстори на художествения превод

2011.01.27 Творческа вечер за Пастернак в РКИЦ, инициирана от Найден Вълчев. От СПБ участват Ил. Владова и М. Петкова.

2011.02.10 Анкета за литературни преводачи, предложена от CEATL (GroupedeTravailEnquête 2010/2011). Анкетата проучва условията на договаряне на преводаческия труд с издателствата – преводачески права, заплащане, спонсориране по програми и др. с цел осигуряване защита на този труд в рамките на ЕС. Проведена е отТодорка Минева-Праматарова и Рада Шарланджиева.

2011.03.09 ТРАДОС. Квалификационна среща, организирана от Жоро Маринов, ръководител на секция НТЛ в СПБ за представяне на последната версия на продукта за създаване на подходяща среда за превод „Ес Ди Ел Традос” (SDL TRADOS).

2011.03.17 Първо заседание в МВнР/КО на работна група от преводачески организации за изработване на „скелет” на Закон за преводаческата дейност и заклетия превод у нас.

2011.04.15-17 Първо Ателие по превод. Ателието е организирано от СПБ по инициатива на секция ХЛ съвместно с фондация „Елизабет Костова” за млади англоезични преводачи на художествена литература. Ръководител на проекта от СПБ - Тодорка Минева-Праматарова. Лектори - Йордан Костурков, Иглика Василева, Жени Божилова.

2011.05.02 СПБ внася в МВнР/ КОТезиси за изготвяне на законопроект за заклетия преводач”.

2011.05.13-14е-МЕРСИ ЗА ПРЕВОДА”.Интернет проект на сп. „Панорама” за превод на поезия от различни езици от ученици от цялата страна. Проектът е иницииран и разработен от Йорданка Трифонова. Реализиран е от Жела Георгиева. Сайтът на проекта е посетен от десетки хиляди посетители. За преводите на участниците са гласували над 5 500 души. Преките участници са 380. На финала на Националния конкурс се явяват 39 души от цяла България. Екипът на СПБ е от 23-ма колеги оценители на преводите.

2011.05.15 Годишно ОС на СПБ. Решения: СПБ да стане колективен член наЕСАЛП; Да се организира рубрика или друг вид публична дейност за езика на преводите в България; ОС не приема предложението за промяна на наименованието на СПБ

2011.05.11-15 Общо събрание наЕСАЛП - Европейския съвет на асоциациите на литературните преводачи. Представител на СПБ (частично подпомогнат за пътни от Столична община) е Иглика Василева. СПБ е приет за член на ЕСАЛП. Обсъден е проект „Хексалог” – 6 основни принципа в работата и заплащането на литературния преводач, за да бъдат представени като препоръки в Комисията по култура към ЕС.

2011 август СПБ след пълна тригодишна процедура на приемане е възстановил редовното си членство във ФИТ. Значителната по обем кореспондентска, документална и изпълнителска работа в този процес е извършена от Рада Шарланджиева.

2011.12.01 Среща в МВнР. Уточнено е, че ще се работи върху „Наредба за заклетия преводач”.

2011.12.01-03 Като член на ЕСАЛП СПБ участва в конгреса на ПЕТРА - Европейската платформа за литературния превод. Представител на СПБ (на свои разноски) е Аглика Маркова. Участват 150 представители на 34 държави: преводачи на художествена литература, издатели, представители на преводачески агенции и на институти, които се занимават с проблемите на художествения превод, както и на юридически институции, специализирани в областта на авторското право.

2011.12.09 Скандинавската литература в България. Семинар по въпросите за превеждане и издаване на скандинавска литература в България, организиран от посолството на Норвегия съвместно със СПБ и проведен в Столичната библиотека.