2010.05.14 Годишно ОС на СПБ.Избират се нови ръководни органи и председател Емилия Стайчева.

2010 август СПБ намалява режийните си разходи като разполага офиса само в две стаи под наем.

2010.09.29 Изгубихме ли се в превода в годините на прехода. Пресконференция на СПБ и Асоциация на преводачите по повод Международния ден на преводача.

2010.11.19 Преводът като цивилизационна ценност. Национален преглед на превода за 2008-2009 г. Съорганизатори ФКНФ и ФСлФ при СУ

2010.12.17 Л. Огнянов-Ризор. Научна сесия по случай 100 год. от рождението му. Организатор СПБ съвместно с ФКНФ при СУ.

2010 декември Утвърждаване в УС на проект за нов вид членски карти на СПБ.