2009.05.17 Годишно ОС на СПБ. Решения: СПБ да стане пълноправен член на ФИТ;Организиране на група за общуване между членовете на СПБ във фейсбук; Да се проучи възможността за купуване на имот на СПБ чрез държавен безлихвен заем.

2009 август СПБ, поради силно повишаване на наема, се премества на ул. „Славянска”, 29 като разполага офиса си в три стаи на два етажа.