2007.05.20 Годишно ОС на СПБ. Приемане на нови почетни членове на СПБ - чуждестранни българисти преводачи.