2006 май-юни Национален Салон на изкуствата. София, НДК. СПБ участва с Панорама на австрийската литература, организирана от Недялка Попова и Емилия Стайчева.

2006.06.04 Годишно ОС на СПБ (първа сесия).

2006.09.29 Светлини и сенки в превода на художествена проза и поезия. Национален преглед на превода за 2004-2005 г. София, РКИЦ. Кръгла маса „Диалог между културите” с дискусия за преводите на философска и политическа литература, за справочните издания. Финансова подкрепа на Министерство на културата.

2006.11.05 Годишно ОС на СПБ (втора сесия). Промени в Устава. Мария Петкова е избрана втори мандат за председател.