2005.04.23 Денят на книгата и авторското право. Пресконференция на СПБ, по предложение на ЮНЕСКО, на която СПБ огласява случаи на грубо погазване на авторски права на преводачи.

2005.05.14 ГодишноОС на СПБ. Гласува се за статут на СПБ като наблюдател във ФИТ за три години. Статутът за целия период е спонсориран от Андрей Кирков от секция ЗП на СПБ.

2005 май-юни Национален Салон на изкуствата. София, НДК. СПБ участва с Панорама на френската литература, организирана от Емилия Коралова-Стоева.