2004.05.06 ГодишноОС на СПБ.

2004.09.30 Преводът – мост за разбирателство. София, НДК. Национален преглед на превода за 2000-2003 г. Възстановява се прекъснатата за няколко години традиция на прегледите на преводната литература у нас. Финансова подкрепа на Министерство на културата.

2004 май-юни Национален Салон на изкуствата. София, НДК. СПБ участва с Маратон на испанската литература, организиран от Анна Златкова, Анушка Леви и Рада Панчовска.

2004 септември-октомври СПБ участва в обсъждането в парламентарна комисия на Проектозакон за българския език. Представляват го Мария Петкова, Екатерина Драганова и Найден Вълчев.

2004 декември Балкански литератури. Съставители: Първа част: Боян Ничев, Ганчо Савов, Катя Йорданова. Втора част: Марин Жечев, Румяна Л. Станчева. Том VІ от Преводна рецепция на европейските литератури в България в 8 тома.