2003 април „Преводачите” ООД е ликвидирано и обявено в несъстоятелност. Нанесени са съкрушителни парични загуби на СПБ.

2003 юли СПБ се премества на ул. “Денкоглу” 42 по заповед на Областната управа.

2003 Поради липса на средства СПБ прекратява членството си във ФИТ.

2003.10.12 Първотогодишно Общо събрание (ОС) на СПБ след регистрацията в обществена полза. Избират се нови ръководни органи и председател Мария Петкова

2003 декември Създава се сайт на СПБ. Двигатели на организирането му са главният секретар Христо Попов и Анна Златкова. Текстът на английски език е преведен безвъзмездно от Недялка Чакалова.

2003 декември Скандинавски и прибалтийски литератури. Съставители: Вера Ганчева, Георги Вълчев, Иван Троянски. Том V от Преводна рецепция на европейските литератури в България в 8 тома.