2002 СПБ участва в комисия към МВнР за изработване на Закон за заклетия преводач. Секция „Заклети преводачи” и ръководителят й Румяна Сарайдарова изготвят становище по Проектозакона за статута на заклетия преводач в съответствие с изискванията на ЕС.

2002 СПБ в търсене на пътища за възстановяване на присъщите дейности

става член на неправителствената организацияГраждански форум за култура”.

2002 СПБ представя становище по Проектозакон за закрила културата.

2002 декември Класическа литература. Съставител: Анна Николова. Том ІІІ от Преводна рецепция на европейските литератури в България в 8 тома.

2002 декември Славянски литератури. Съставители: Иван Павлов, Боян Биолчев, Величко Тодоров, Лидия Терзийска, Христина Балабанова. Том ІV от Преводна рецепция на европейските литератури в България в 8 тома.