2001 юни Провежда се само традиционният конкурс по превод в езиковите училища и университетите, спонсориран от Френския културен институт, Британския съвет и Посолството на Република Гърция в София.

2001 септември Закрива се фондация „Превод” поради неефективност на дейността й.

2001.10.20 Девети конгрес на СПБ (втора сесия). Приема се нов Устав на СПБ с цел регистрация в обществена полза.

2001 декември Руска литература. Съставители: Илиана Владова, Евдокия Метева, Любен Любенов. Том ІІ от Преводна рецепция на европейските литератури в България в 8 тома.