2000 декември Английска литература. Съставители: Александър Шурбанов, Владимир Трендафилов. Том І от Преводна рецепция на европейските литератури в България в 8 тома.