СПБ създава дружество „Преводачите” ООД с идеята за финансово съживяване на организацията. Сменят се няколко управители. ООД-то няколко години трупа задължения вместо да носи печалба.