Създава се фондация „Превод” с цел да се набират средства за бъдеща дейност на СПБ. За председател е избран Александър Шурбанов.