1994.06.03 Преглед на преводната продукция за 1992-1993 г.

1994.06.04 Шести конгрес на СПБ. Приемат се изменения в устава, наложени от регистрацията на СПБ по Закона за лицата и семейството. Александър Миланов е избран втори мандат за председател на СПБ.