СПБ, по силата на закона, губи помещенията: на ул. Неофит Рилски”, 5; Клуба на ул. „Солунска” (ъгъла с „Христо Белчев”); Библиотеката на ул. „Узунджовска” и печатницата.