1992.06 Преглед на преводната продукция за 1990-1991 г.

1992 декември Пети извънреден конгрес на СПБ (втора сесия). За първи път са утвърдени и публично представени защитни тарифи за преводаческия труд.