За периода 1992-2002 година има частично запазени данни за дейността на СПБ.

Това са годините на търсене на подходящи форми за изява на СПБ, съответстващи на променената действителност.

Ако членовете на СПБ са запазили броеве от Информационния бюлетин, моля да ги предоставят в офиса на организацията.