1989.01.23 Полският културно-информационен център провежда творческа вечер на преводача, редактор и популяризатор на полската култура у нас Методи Методиев, член на СПБ, по повод 30 години от неговата творческа дейност.

1989.03.10 Четвърти конгрес на преводачите в България. София, зала № 3 на НДК. Конгресът протича в пет заседания. Изборът на нов Управителен съвет става при бурно обсъждане на кандидатурите, съпътствано с много отводи и самоотводи. След закриването на конгреса, на първото си заседание новият Управителен съвет избира за председател на СПБ Найден Вълчев.

1989.04.14 Секция ТИК на СПБ и КМП, съвместно с ТНТМ при Комитета за култура провежда в НДК кръгла маса по проблемите на преводната литература по културология. Участват редактори и журналисти от специализираните по въпросите на културата вестници и списания, от изд. „Народна култура“, „Наука и изкуство“, „Софийски университет“, учени от институтите по хуманитарни науки при БАН.

1989.04.18-20 Девети общосъюзен преглед на превода през 1988 г. Протича около дискусии върху 13 доклада за различните видове превод.

1989.05.22 Връчени са годишните награди и съюзните значки на СПБ в Клуба на преводачите.

1989.06.05-06 Пореденсеминар на Клуба на младия преводач. Семинарът е рамка, изпълнена със съдържание в зависимост от интересите, желанията и изобретателността на младите преводачи. Разширява погледа на младите преводачи особено с обсъждане на беседата на Михаил Неделчев „Превод и интерпретация“.

1989.06.07-10 Среща на писатели от балканските страни в град Бор (Югославия). Участват над 70 писатели. България е представена от писателите преводачи Кръстьо Станишев, Иван Цанев и Светлозар Игов. За есето си за балканската литературна общност Св. Игов е удостоен с наградата „Борски грумен“.

1989.09.06-08 Шести традиционен българско-западногермански симпозиум по българистика на тема „Българистични изследвания в Германия през ХІХ и ХХ век“. София. Представителят на СПБ Елисавета Кузманова говори за преводът като един от мостовете за обогатяване на културните връзки между двете страни в началото на ХХ век.

1989.10.24-25 Конференция „Литературна класика и съвременен превод“ в Братислава. Като гости на конференцията са поканени трима водещи съветски преводачи и доц. Иван Павлов, член на СПБ.

1989.09.26-28 Традиционна VІІ конференция по „Теория и практика на превода“ в Прага. От СПБ участват Илиана Владова, Иванка Васева, Маргарита Кюркчиева, Райна Карчева, Бистра Алексиева и Таня Кирова.

1989.10.24-26 Научно-практически лексикографски семинар „Лексикография-89“. Организиран от секция ТИК на СПБ с участие на езиковедите лексикографи от ИБЕ при БАН и редактори от издателство „Наука и изкуство“. Специален гост-лектор е световноизвестният учен и лексикограф Владимир Гак.

1989.11.25-26 Кръгла маса на тема „Социалният статут на устния преводач в променящата се европейска ситуация”. Основни беседи и информация по темата в София и Пловдив изнася, поканената от СПБ Лиза Качинка, председател на Австрийската асоциация на устните преводачи и представителка на АИИК във ФИТ.

1989.11.22 Декларация на УС на СПБ до Председателя на Народното събрание по повод настъпилите промени в държавата за защита на хуманитарните ценности и регламентиране на социалния и професионален статут на преводача.

1989.11.28-30 Втора среща на преводачите от балканските страни. София, Парк-хотел „Москва”. Участниците са от Албания, Гърция, Кипър, Румъния и България. На срещата е обменена информация за представянето на балканските литератури в различните страни и са засегнати някои аспекти на превода от отделните балкански езици.