1988.02.23-26 Първо ателие „Млади преводачи на поезия“. Нова форма на квалификация. Варна. Организира СПБ и Дружеството на СПБ във Варна. Младите преводачи от дружествата във Варна, Велико Търново, Пловдив, Русе, Стара Загора имат възможност да се запознаят с опита на изтъкнати наши преводачи на поезия и да обсъдят и сравнят с оригиналите свои преводи на стихове.

1988.03.17 Първи студентски конкурс по превод на поезия и проза от английски, френски, немски, руски, испански, чешки, монголски и арабски език. Участват 28 студенти от СУ и ВТУ.

1988.03.28-04.01 Преглед на превода през 1987 година. София, Парк-хотел „Москва”. Разисква се по 15 доклада за различните видове превод. За първи път има разговор около кръглата маса, посветен на преводите на научно-фантастична литература.

1988.04.19 Като част от програмата на СПБ за квалификация в Клуба на СПБ се провежда дискусия на тема „Превод на заглавия“. Участват всички членове на СПБ и КМП. Водещи са Кузман Савов и Сидер Флорин с активната намеса на Светослав Колев, Сергей Влахов, Михаил Матлиев, Иванка Васева.

1988.04.19-23 Пета конференция по български език и литература на Хумболтовия университет в Берлин, ГДР. Изнесени са около 30 доклада по въпроси на превода на литература от немски на български език и обратно и за рецепцията на българската и немската литература в съответните държави. От българска страна участват членовете на СПБ Недялка Попова и Венцеслав Константинов.

1988.04.22-24 Шеста преводаческа среща, организирана от Обединението на дружествата на преводачите на научна и техническа литература в СФРЮ. Поканени са двама гости от чужбина. Единият е Владимир Ганев, секретар на СПБ и преводач на такава литература. Освен доклад на тема „Фактори за качеството на научния и технически превод той е поканен да сподели с колегите от СФРЮ информация за устройството и дейността на СПБ.

1988.05.16-20 Конференция на ФИТ „Теория на превода и обучение на преводачи“, Берлин. Участват Бистра Алексиева и Иванка Васева, както и Анна Лилова в качеството си на президент на ФИТ.

1988.05.30-06.08 Тринадесети симпозиум на приятелите на българската художествена литература. Варна. Участват 58 българисти от 24 страни. В програмата е темата на Сидер Флорин „Български реалии“, последвана от свободен разговор „Трудностите, които срещам при превода на произведения на българската литература“.

1988.06.29 Завършва ІV национален конкурс по превод между учениците от езиковите гимназии в София, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Русе, Стара Загора и НГДЕК в София. Конкурсът се организира и провежда от СПБ в три кръга от 26 февруари до 30 май. От 380 участници до финала достигат 63-ма. Журито на СПБ връчва една І, три ІІ и две ІІІ награди.

1988.06.30 Среща-разговор „Журналист, преводач, читател“. София. Участват журналисти и преводачи от „София прес“, БТА, Радио София, членовете на СПБ и езиковеди от ИБЕ при БАН.

1988.07.05 Кръгла маса на секция НТЛ на СПБ – „Преводът на научна и техническа литература през погледа на езиковеда“. Участват преводачи и езиковеди и лексикографи от Института за български език при БАН.

1988.07.10-20 ІV международна детска асамблея „Знаме на мира“. София. Участват деца от близо 120 държави. СПБ осигурява устния и писмения превод. Преведени са над 1000 страници двупосочно от чужд на български език и обратно. Екипи от 50 души извършват синхронния превод от и на 11 езика при откриването на асамблеята.

1988.12.12 Полската секция на Ай Би Би Уай връчи във Варшава награди на отличили се полски и двама чуждестранни творци. Единият чужденец е Лилия Рачева, член на СПБ. Тя получава награда за преводите и цялостната си дейност по издаването и популяризирането на полската детско-юношеска литература у нас.