1987.03.12-13 Научно-практическа конференция по проблемите на филмовия превод. Двудневна, София, Парк-хотел „Москва”. Организира СПБ съвместно с Комитета за радио и телевизия и Главна дирекция „Кино”. Основен доклад: доц. Иванка Васева; конкретни доклади за филмовите прегледи от различни езици: руски (Елена Паскалева и Сергей Влахов), френски (Констанца Дянкова), полски (Магдалена Атанасова), английски (Кръстан Дянков), чешки (Янко Бъчваров и Катя Витанова), немски (Теодора Джебарова), испански (Емилия Юлзари), унгарски (Николина Атанасова), японски (Биляна Станойлович)

1987.03.23-27 Преглед на превода през 1986 година. София, Парк-хотел „Москва”.

1987.04.09 Научна сесия „Преводите на творчеството на А. С. Пушкин на чужди езици”(по повод 150 год. от смъртта на твореца). СПБ и Дружеството на СПБ във Велико Търново. Доклади за преводите на Пушкин са изнесени от Любен Любенов, Евдокия Метева, Паисий Христов, Михаил Михайлов, Емилия Михайлов, Мира Костова, Надя Ангелова, Валентина Стоянова.

1987.05.19-20 Конференция „Преводът и научно-техническият прогрес”. София, Парк-хотел „Москва”. Участват колеги от Австрия, Великобритания, ГДР,  Полша, СССР, СФРЮ, ФЗГ и ФИТ.

1987.04.06-10 Курсове по компютърна грамотност в Центъра на НТС, София. Участват колеги от София и дружествата в страната.

1987.04.15 Практически семинар „Преводач и компютър”, съвместно с ЦИНТИ.

1987.06.09 Кръгла маса „Васил Левски през погледа на чужди учени” (по повод 150 год. от рождението на Апостола). Организира СПБ и Дружеството на СПБ във Видин. Обзор на публикациите в чужбина, свързани с живота на Апостола и рецитал по преводни творби, посветени на него.

1987.06.23-07.03 Седма международна среща на преводачите на съветска художествена литература, Москва. Участват 150 преводачи от 52 държави. СПБ е представен в дискусиите от преводачите на руска и съветска литература Симеон Владимиров, Борис Мисирков, Иван Жечев, Здравка Петрова и Надя Попова.

1987.08.20-27 Единадесет конгрес на ФИТ, Холандия. В работата на конгреса от СПБ участват Борис Дамянов, Анна Лилова, Бистра Алексиева, Цветан Петков и Елисавета Кузманова.

1987.11.02-05 Четвърти национален преглед на творчеството на младите преводачи. София, Парк-хотел „Москва”.

1987.12.15-16Българска транскрипция на чужди собствени имена”. София, НДК. Сесия на СПБ. Основен доклад – Андрей Данчев; доклади за конкретни езици: немски (Борис Парашкевов), френски (Юлия Юрукова), испански (Иван Кънчев), португалски (Маргарита Дренска), английски (Андрей Данчев и Красимира Тасева).

1987.12.15-16 Дванадесета двустранна среща между български и съветски преводачи в Москва, посветена на превода на театрални драматургически произведения.

1987.11.24-25 „Ролята на превода за взаимното опознаване и сътрудничество между балканските народи”. София, НДК. Първа среща на преводачите от балканските държави по инициатива на СПБ. Участват колеги представители от всички наши съседни държави.

1987.11.26-27 Тринадесета среща на литературните преводачи в Белград, посветена на 200 г. от рождението на учения и фолклорист Вук Караджич. Представителят на СПБ Евдокия Метева участва с доклад „Ритмико-стилистични проблеми при превод на фолклорни произведения”.

1987.11.27-28 Втора полско-българска конференция на преводачите. Варшава. Участват: Райна Цветкова, Магдалена Атанасова, Михаил Неделчев, Калина Бахнева.