1986.02.03 Квалификационен тренировъчен курс за синхронни преводачи. Провежда се осем седмици в СУ от водещи синхронни преводачи – членове на СПБ.

1986.02.11 Творческа вечер на Георги Батаклиев - изъткнат преводач  на древногръцки и римски автори.

1986.02.24 Стартира първият кръг на Втория национален конкурс по превод между учениците от езиковите гимназии. Вторият кръг е определен за 17 март, а третият – за 5 май 1986 г.

1986.03.17-21 Шести общосъюзен годишен преглед „Преводът през 1985 година”. Парк-хотел „Москва”.

1986.03.24-25 Кръгла маса на ФИТ „Художественият превод – практика и перспективи”, Париж. Като представители на СПБ в разискванията участват Анна Лилова (председател на ФИТ), Елена Николова и Стефан Гечев.

1986.03.27 Специализиран квалификационен курс „Терминология в областта на електрониката и автоматиката – 1986”. Курсът е за преводачи на тази литература. Провежда се два пъти седмичо в продължение на един семестър.

1986 март-април Общ квалификационен курс „Превод и култура на родния език”. Провежда се един път седмичо в продължение на два месеца от преподаватели от СУ – членове на СПБ и специалисти по съвременен български език от Института за български език при БАН.

1986.04.09 Дискусия на тема „Преводът на детско-юношеска литература”. София, НДК.

1986.05.05 Еднодневен семинар „Проблеми на информативния превод”.София, СПБ (секция ТИК).

1986.05.13-14 Теоретична конференция с международно участие със съдействието на ЮНЕСКО „Преводът и родният език”. София, Парк-хотел „Москва”. Основен доклад от акад. Петър Динеков.

1986.06.03Лексикографски проблеми на превода”. София, НДК. За първи път у нас се срещат преводачи, лексикографи, издателства за речниково-справочна литература, езиковеди от филологическите катедри в университетите в страната. Основен доклад изнася Сергей Влахов, председател на секция ТИК на СПБ. Участват близо 40 души.

1986.06.01-14 Дванадесети международен симпозиум на приятелите на българската художестевна литература. Варна. Организатори: СПБ, СБП, Агенцията за авторско право и Комитета за култура. Участват над 60 писатели и преводачи от Европа, Азия, Африка и Америка.

1986.06.17Количествено определяне на качеството на непубликувания научен и технически превод”, кръгла маса, организирана от секция НТЛ на СПБ с участници преводачи от секция СК и КМП, Гюнтер госинг от Обединението на преводачите в ГДР и от терминолози и сепицалисти от ИБЕ при БАН, ВМЕИ, ЦИНТИ, ИНФОРМА.

1986.10.07-08 Единадесета двустранна среща между български и съветски преводачи. Варна.

1986.10.30 Научна сесия „Преводите на поезията на Ботев на чужди езици”. Велико Търново. Участват преводачи и преподаватели от ВТУ. Изнесени са 9 доклада за преводите на Ботевите стихове на литовски (Иван Троянски), руски (Любен Любенов), френски (Паисий Христов, Атанас Сугарев, Красимир Петров, Героги Ганчев), полски (Мира Костова), немски (Уве Бютнер).

1986.11.13-16 Единадесети национален семинар на КМП. София, х. „Иглика” на Витоша. Кръгла маса „Нова методика за оценка на превода на научно-техническа литература” (разработена от секция НТЛ), лекция на Елена Паскалева „Практически аспекти на приложенито на компютъра при превода”.

1986.12.02-03 Семинар по приложна терминология. Еднодневен, организиран от СПБ съвместно с КМП и ЦИНТИ. Обсъжда се работата с нови термини и характера и особеностите на изгражданата автоматична терминологична банка на СПБ.

1986.12.23 Общо събрание на СПБ. София, Клуб на културните дейци.