1985.03.25-29 Годишен общосъюзен преглед на преводната продукция от 1984 година, Парк-хотел „Москва”. За първи път на годишен преглед балканските литератури се представят в отделен доклад на Стефан Гечев „Балканска проза на български”.

1985.03.12-05.21 Квалификационен курс по превод на научна и техническа литература. София, ЦИНТИ. Курсът се провежда веднъж седмично с лекция и семинарни упражнения.

1985.03.14-04.25 Квалификационен курс по синхронен превод. София, ЦИНТИ. Курсът се провежда веднъж седмично с лекция и семинарни упражнения.

1985.05.30Преводното дело на Методий”, тържествена сесия в София-НДК по повод 1100-годишнината от кончината първоучителя. Три доклада от: акад. Петър Динеков „Славянският първоучител Методий”, д-р Климентина Иванова „Преводната литература в средновековна България” и д-р Светлина Николова „Делото на Кирил и Методий в съвременната наука”.

1985.07.10-07.20 Трета асамблея „Знаме на мира”, София. Участват над 1000 деца от 110 държави. СПБ осигурява превода на документите на асамблеята, на творбите на младите автори и устния превод по време на провеждането й.

1985.10.21 Вечер, посветена на 90 год. от рождението на Сергей Есенин, съвместно със СБП и Дома на съветската наука и култура в София.

1985.11.23 Общо събрание на СПБ.

1985.11.21-24 Десети национален семинар на Кабинета на младия преводач. Участват над 100 членове на КМП и представители на дружествана на преводачите.

1985.12.02 Научна сесия, посветена на Пиер дьо Ронсар, организирана от СПБ съвместно с ВТУ и Дружеството на преводачите във ВТ. Доклади за превеждането на Ронсар на български език са изнесени от доц. д-р Паисий Христов, Пенчо Симов, Стоян Атанасов, Атанас Сугарев, Жанета Узунова.

1985.12.06-07 Единадесети симпозиум на литературните преводачи в Белград. Участват с доклади Жела Георгиева „Господа Глембаеви”, Сергей Влахов „ „Афористиката на А .С. Грибоедов в превода”.

1985.12.18 Кръгла маса „Победата над хитлерофашизма в преводната мемоарна литература”.

1985 декември Започва работа клуб „Критика” в СПБ, който ще има веднъж в месеца сбирка, посветена на определана тема. Първата сбирка е за месец март на селдавщата година и е посветена на романа „Името на розата” от Умберто Еко.