1984.02.08 Кръгла маса „Проблеми на качеството и на критиката на синхронния превод”, София в НТС. Основните теми са представени от Анелия Гуревич, Бистра Алексиева и Райна Карчева.

1984.03.12-16 Годишен общосъюзен преглед на преводната продукция от 1983 година, Парк-хотел „Москва”. За първи път на този преглед се обсъждат проблемите на филмовия (кино- и телевизионен) преглед.

1984.04.10 Кръгла маса „Българският език на преводната белетристика”, София, хотел „Витоша-Ню Отани”. Поканени са специалисти от Института за български език при БАН и от филологическите катедри на СУ.

1984.06.05 Трети конгрес на СПБ, София, НДК.

1984.06.03-17 Единадесети симпозиум на приятелите на българската художествена литература, Варна.

1984.10.09-11 Майсторството на превода – традиции и съвременни изисквания”, Девета двустранна среща между български и съветски преводачи, Варна.

1984.11.14-17 Трети национален преглед на творчеството на младите преводачи (1981-1984 година), София, хотел „Витоша-Ню Отани”. Разисквания по обзорни доклади по преводите по секции и по специални доклади за превода на детска художествена литература и на телевизионна, кино- и театрална драматургия.

1984.12.06-09 Десети юбилеен симпозиум на преводачите в Белград. Участват като представители на СПБ Сийка Рачева с доклад „За ролята на преводната книга и преводаческата дейност” и Сергей Влахов – „Какво стои зад думата”.

1984.12.11Поезията на Н. Й. Вапцаров в превод на чужди езици”, научна сесия на СПБ (Дружество на преводачите във Велико Търново). Обзорен доклад: Елена Фурнаджиева. Доклади за преводите на чужди езици: за немски от проф. д-р Хилмар Валтер, за руски език от доц. д-р Михаил Михайлов, за френски език от доц. д-р Паисий Христов, за испански език от доц. д-р Иван Кънчев, за английски език от Людмила Костова; изказвания за преводите на литовски от Иван Троянски и на сърбохърватски от Иван Трашлиев.