1983.01.31-03.18 Пети курс за млади синхронни преводачи.

1983.03.28-04.01 Трети общосъюзен преглед на преводната продукция от 1982 година, Парк-хотел „Москва”. Обзорни доклади: Спас Николов „Преводната художествена проза от западни и неславянски езици” и Лилия Рачева „Преводите на детска и юношеска литература”. Следват анализи по видове превод.

1983.04.12-13 „Терминология и международно научно и техническо сътрудничество”, София, теоретична конференция на СПБ със съдействието на ЮНЕСКО.

1983.04.15Въпроси на историята на превода в България”, кръгла маса. Обсъждане на концепция за написване на двутомно издание от колектив от изтъкнати преводачи, литературоведи и историци.

1983.05.30 Проблеми на превода на хумор” в рамките на VІ международно биенале на хумора и сатирата в Габрово. Първи разговор по тази тема с три доклада: Сидер Флорин „Специфика на превода на хумористична и сатирична литература”, Светомир Иванчев „Из моя преводачески опит”, Сергей Влахова Преводът на каламбури”.

1983.09.20 Преводите на поемата „Септември” от Гео Милев – разговор около кръглата маса, София – НДК. Участват 12 души преводачи от на поемата от чужбина.

1982.11.02-05 Девети национален семинар на Кабинета на младия преводач, София.

1983.11.09 Обсъждане на „Преводи на руска и съветска литература, издадени от ДИ „Отечество” през периода 1978-1983 год.” – съвместно с издателството и Дома на литературата и изкуствата за деца и юноши.

1983.11.26-12.07 Хуманизмът на художествения превод”. Москва, VІ международна среща на преводачите на съветска литература. Участват като представители на СПБ Ал. Миланов, Найден Вълчев, Божидар Божилов и Ел. Никлова-Руж.

1983.12.01-05 Девета белградска среща на преводачите. Участват като представители на СПБ Жела Георгиева и Сидер Флорин с доклад на тема „Видове превод и критиката им”.

1983.12.14 Осма среща на български и съветски преводачи в Москва, посветена на подготовката на млади преводачи.

1983 декември За преводите от старобългарски на новобългарски език – среща разговор на СПБ и Института за литература при БАН.