1982.01.28-31 Семинар на Обединението на преводачите в ГДР за немските преводачи, работещи с български език.

1982.02.09-11 Семинар по специфика на устния превод, Пловдив. Лектори: Надежда Лекарска, Екатерина Димова, Нина Пеева, Милка Ярцева, Стоян Атанасов, Анушка Леви, Върбинка Василева, Валентина Виларова. Проведени са и контролни изпити за владеене на един от петте основни езика (английски, испански, немски, руски и френски).

1982.02.12 Среща на секция СК с млади преводачи за обсъждане на втория етап от подготовката им в този вид превод – наставничество.

1982.02.23 Творческа среща с унгарския поет и преводач на класическа и съвременна българска поезия на унгарски език Андраш Фодор, представен от Нино Николов.

1982.02.24 Вечер, посветена на творчеството на украинската писателка Леся Украинка и преводите на нейните творби на български език. Лектори: Стоян Бакърджиев и Любомир Б. Павлов.

1982.03.22-26 Втори общосъюзен преглед на преводната продукция от 1981 година. Откриване в НДК с пленарни доклади: Никола Инджов „Руска и съветска преводна белетристика” и Михаил Неделчев „Преводите от западни и неславянски езици”. През следващите дни прегледът продължава в Парк-хотел „Москва” с анализи по видове превод.

1982.03.30 Подписва се договор за сътрудничество между СУ и СПБ за инициативи за развитие на преводачески специализации  през времето 1982-1985 г.

1982.04.27 Кръгла маса „Преводач – Редактор”, организирана от СПБ в Парк-хотел „Москва” с участници от издателствата у нас, журналисти, редактори, преподаватели по теория и практика на превода.

1982.06.05 Десети симпозиум на приятелите на българската художествена литература, Варна. Организатори: комитета за култура, СБП, СПБ и Агенцията за авторско право. Обсъждани теми: принципни проблеми на превода и преводът от български на чужд език.

1982.06.18-25 Семинар „Преводачите и тяхната роля за разпространение на литературните ценности”, ръководен от Анна Лилова (България) в рамките на редовна международна писателска среща „Интерлит – 82” в гр. Кьолн (ФРГ) е включен

1982.08.15-25 Втора международна асамблея „Знаме на мира” – София ’82. Участват над 1000 деца от 105 държави. СПБ осигурява устен и писмен превод по време на Асамблеята.

1982.09.29-10.01 Четвърта международна писателска среща, София. СПБ участва с кръгла маса „Художественият превод – връзката между националните култури  и делото на световния мир”.

1982.10.05-06Специфика на поетичния превод”, Седма двустранна срещу между български и съветски преводачи, София.

1982.10.26-27Състояние и проблеми на критиката на превода”, ежегодна теоретична конференция.

1982.11.03-06 Осми национален семинар на Кабинета на младия преводач, Банкя. Основна разисквана тема е разширяването на „фоновите знания” на младите преводачи.