1981.03.09 Обсъждане на преводната филмова продукция за 1980 година.

1981.04.20-24 Общосъюзен преглед на преводната продукция за 1980 година. Прегледът се провежда в нов формат в продължение на пет дни, като се представят основни обзорни доклади, съдоклади рецензии за конкретни преводи по жанровете на секциите на СПБ.

1981.05.19-20Преводът на театрална драматургия” среща-разговорна СПБ със Съюза на артистите, Съюза на писателите и Държавно обединение „Театър и музика”.

1981.06.01 Закриване на ІV пореден курс за млади синхронни преводачи, проведен от СПБ в парк-хотел „Москва”.

1981.06.10 Пресконференция „Превод на научна и техническа литература”, организирана от СПБ и КИЦ на ГДР в София.

1981.10.06-07Преводът в 13-вековната история на България” – национална конференция на СПБ.

1981 ???Среща 81” на Асамблея „Знаме на мира” СПБ подготвя преводните материали и участва с представител в Организационния комитет.

1981.10.08Проблеми на техническия прогрес, научно-техническия превод и терминологията”. Кръгла маса на СПБ (секция НТЛ) и представители на ФИТ и Всесъюзния център за преводи в СССР

1981.11.18-20 ІІ национален преглед на творчеството на младите български преводачи с Кръгла маса „Вярност на превода към оригинала” и преглед на преводите на младите превоидачи за периода 1977-1981 г., направен от изтъкнати преводачи – членове на СПБ.