1980 януари-март Последният брой на „Информационния бюлетин” на СПБ. Изданието прекратява съществуването си. Създава се първото специализирано списание за превод в България „Панорама” - официален печатен орган на СПБ.

1980 януари-март Последният брой на „Информационния бюлетин” на СПБ. Изданието прекратява съществуването си, за да отсъпи място на първото преводаческо списание в България, което е официалният печатен орган на СПБ. Предвижда се да се поддържа за членовете на СПБ месечно издание с оперативна информация и новини от дейността на СПБ.

1980.10.29-11.01 VІІ национален семинар на Кабинета на младия преводач. София.

1980.11.01 Открива се Бюро „Преводи” към Фонда на СПБ.

1980.11.05 Първа двустранна среща на български и полски преводачи в София на тема преводът на двете литератури в периода след Втората световна война.

1980.11.25-26 Преводът на историческа художествена проза”. Традиционна ежегодна среща на български и съветски преводачи в София.

1980 декември Петдневен курс за обучение на консекутивни преводачи, организиран от секция СК и Кабинета на младия преводач.