1978.04.03 Първа теоретична конференция у нас, посветена на проблемите на синхронния и консекутивен превод

1978.04.17 Вечер за Бертолд Брехт заедно с Клуба на културните дейци.

1978.05.10 Създаване на Дружество на преводачите в Стара Загора, 14 души. Председател Константин Коняров, секретар Ботьо Буков.

1978.05.11 Създаване на Дружество на преводачите в Бургас, 19 души. Председател Миню Георгиев, секретар Васил Карабаджаков.

1978.06.17 Благодарствено писмо от издателство „Британски археологически съобщения” в Оксфорд за превода на английски от сестрите Невяна и Веса Желязкови на „Епохата на енеолита в България” от Хенриета Тодорова:

„Мога да кажа, че преводът е великолепен и че специалните археологически термини са преведени с точност, каквато никога досега не сме срещали в никой превод на археологически ръкопис на английски. Ще бъдете ли толкова любезни да предадете на преводача нашите горещи поздравления.”

1978.09.28-29 Общи черти и национални традиции на изкуството на превода в българската и съветската литература. Превод от близки езици – двустранна среща в София, творческа конференция между СПБ и Съюза на съветските писатели.

1978.11.28-12.01 V семинар на Кабинета на младия преводач.