1977 февруари Създава се Комисия за литературното наследство на преводачите. Председател Лъчезар Станчев; секретар Теодора Давидова

1977.02.28-03.26 Първи практически семинар за обучение на синхронни преводачи. София, Парк-хотел „Москва”, 45 млади кандидат-преводачи от и на английски, испански, немски, руски и френски език с обучение три пъти седмично от 19 до 21.30 ч.

1977.04.12-15 Първи Национален преглед на творчеството на младите преводачи, организиран от СПБ и Клуба на младия преводач.

1977.04.07 Създаване на Дружество на преводачите в Русе, 30 души. Председател Цвятко Цветков; секретар Дора Янева

1977.05.16 Създаване на Дружество на преводачите в Пловдив, над 30 души. Председател Иван Николов; секретар Недялка Христова.

1977.11.21-26 ІV семинар на Кабинета на младия преводач. Развитие в преводаческия опит на членовете на Кабинета и обособяване на лабораторни занимания по езикови групи.

1977.12.16 Обсъждане превода на ежемесечното репертоарно издание „Театрална библиотека” в Студентския дом в София – заедно със Съюза на писателите, режисьори и актьори.