1976.05.17Преводът в служба на науката и техническия прогрес” – теоретична конференция на СПБ в София.

Отзив от чужбина: „Съюзът на преводачите в България .., основан едва преди 2 години, организира в София конференция, която предизвика интерес далеч зад границите на България. .. След прочитането на докладите [21 доклада], посрещнати с голям интерес, се състоя дискусия, която трая няколко часа и завършили с обмен на опит на международно равнище по обсъжданата материя” (Ханс Шварц, председател на Съюза на преводачите в ГФР).

1976.05.26 УС на СПБ утвърждава Статут на окръжните дружества на преводачите.

1976.06.10 Създаване на първото дружество на преводачите във Варна с председател Иван Троянски.

1976.06.16 Секциите на СПБ разглеждат преводите в своите области, изработени през предходната година. Това е всъщност предтечата на провежданите по-късно двугодишни национални прегледи на преводната продукция.

1976.10.27-28 Проблемите на художествения превод от близки езици. Двустранна среща в София, творческа конференция между СПБ и Съюза на съветските писатели

1976.11.01-06 Трети семинар на Кабинета на младия преводач. София. Теоретични доклади и беседи за превода. Срещи с преводачи на българска литература на чужд език: Ника Глен (проза на руски език) и Жак Гошрон (поезия на френски език).

1976.12.08 Владимир Дал – 175 години от рождението на видния писател, лексикограф и етнограф. София.

1976.12.16 Създаване на Дружество на преводачите във Видин,46 души. Председател Мариана Петрова; секретар Невен Илиев

1976 октомври-декември В брой ІV на Информационния бюлетин на СПБ са поместени два полезни и важни материала за преводача и преводното дело:

- „Преводът в средновековна България” (Translation in Medieval Bulgaria, Calcutta, 1969) изследователския труд на индийския лингвист и преводач Ашит Чакраборти (Ashit Chakraborty), детайлно представен от Владимир Ганев и препоръчан от ФИТ на преводачите в света и на читателите на „Бабел”. („Преводите в средновековна България”. София, ДИ „Наука и изкуство”, 1981, 106. Преведена от английски от Пенка Илиева и Владимир Балтов)

- Харта на преводача, изготвена и разпространена от ФИТ с цел признаването на превеждането като отделна и самостоятелна професия.